Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Rshost Sửa-Xóa Host

Rshost Sửa-Xóa Host

 


Phần mềm giúp các bạn truy cập, sửa, xóa, thêm bớt host của máy tính 1 cách nhanh nhất mà không cần truy cập theo đường dẫn phổ thông. giúp các bạn xóa, thêm các dải ip phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn


Cách sừ dụng

Tương ứng với các số là các chức năng được liệt kê dưới đây 
1 : xóa toàn bộ host ( reset host về mặc định )
2 : mở file host máy tính
3 : mở thư mục chứa file host 0 nhận xét:

ads trai